Feb 12th 2021 - a preprint on the neurofeedback was published!

Resting-state brain activity can predict target-independent aptitude in fMRI-neurofeedback training

Takashi Nakano, Masahiro Takamura, Haruki Nishimura, Maro Machizawa, Naho Ichikawa, Atsuo Yoshino, Go Okada, Yasumasa Okamoto, Shigeto Yamawaki, Makiko Yamada, Tetsuya Suhara, Junichiro Yoshimoto

bioRxiv

https://doi.org/10.1101/2021.02.08.430334

Related